Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

I.

Alapvető rendelkezések

1. A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: "általános szerződési feltételek") összhangban vannak a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv"). 

Ezek összhangban vannak a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács bűncselekményekről szóló 372/1990. sz. törvény módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: ”fogyasztóvédelmi törvény”) rendelkezéseivel.

Továbbá összhangban vannak a távértékesítési szerződéssel vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződéssel kötött áruk adásvételére vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetén alkalmazandó fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014.sz. törvény (a továbbiakban: ”távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény”) rendelkezéseivel.

Naturzon s.r.o.,

Cégjegyzék szám: 52131050

Adószám:  2120901948

Nemzetközi adószám: SK2120901948 a 4. § szerint,

Székhely: Tolstého 3237/13, 05801 Poprad, Szlovákia.

bejegyezve a eperjesi Kerületi Bíróság Sro részlegének cégjegyzék nyilvántartásába, jegyzékszám: 37511 / P

Elérhetőségek:                                                                     

e-mail: info@deminas.hu 

telefon:  +36 305 223 260

www.deminas.hu

Kibocsátó bank: OTP Bank Nyrt. 

Belföldi utaláshoz számlaszám: 117370762373264500000000
Kedvezményezett neve: Naturzon s.r.o.

Külföldi utaláshoz: HU41 1173 7076 2373 2645 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

(a továbbiakban: "Eladó")

2. Ezek a feltételek szabályozzák az Eladó és a természetes személy (a továbbiakban: Vevő) közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, azok számára, akik a www.deminas.hu weboldalon található online áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül adásvételi szerződést köt.

3. A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

4. Ezek a feltételek és az adásvételi szerződés magyar nyelven kerülnek megkötésre.

 

 

II.

Információk az árukról és az árakról

 1. A webáruház katalógusában minden egyes árucikkre vonatkozóan tájékoztatást nyújtunk az árucikkekről, beleértve az egyes termékek árát és főbb jellemzőit. A termékek árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. A termékek árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg a webáruházban megjelennek.
 2. A webáruház katalógusában az áruk bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra vonatkozóan.
 3. A termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat megtalálja a webáruházban. A webáruházban felsorolt termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha a termékek a Magyar Köztársaság területén belül kerülnek kisszállításra.
 4. Az áru vételárára vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók egymással, kivéve, ha az Eladó és a Vevő másként állapodik meg.

 

III.

Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.
 2. A vevő az árut a következő módon rendeli meg:
 • az ügyfélfiókján keresztül, az online áruházban történő előzetes regisztrációt követően,
 • a megrendelőlap kitöltésével regisztráció nélkül.

3. A megrendelés leadásakor a vevő választja ki az árut, az áruk darabszámát, a fizetési módot és a kiszállítás módját.

4. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat. A Vevő a "A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a Vevő megerősítése, hogy elolvasta ezeket a feltételeket.

5. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés beérkezéséről a Vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. A visszaigazoláshoz csatolni kell az Eladó hatályos általános szerződési feltételeit. Az adásvételi szerződés az Eladó által a Vevő e-mail címére küldött megrendelés visszaigazolásával jön létre.

6. Az Eladónak jogában áll a Vevőtől az információk kiegészítését kérni, még azt követően is, hogy az Eladó a megrendelést visszaigazolta. Az Eladó fenntartja magának a jogot a megrendelés törlésére, ha nem lehetséges az Áru leszállítása a megállapodás szerinti időpontra, és ugyanakkor nem állapodik meg a Vevővel más megfelelő áru leszállításáról vagy más szállítási időpontról. Fenntartja továbbá a jogot a Szerződés felmondására, ha a termék nem áll rendelkezésre.

7. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő bármelyik követelmény nem teljesíthető, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küldhet. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a Vevő az ajánlat átvételét az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére küldött visszaigazolással igazolja.

8. Az Eladó által elfogadott valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a Vevő nem kap értesítést arról, hogy az Eladó elfogadta a megrendelést. A Vevő a megrendelést az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott telefonszámon vagy e-mail címen mondhatja le.

9. Abban az esetben, ha az Eladó részéről nyilvánvaló technikai hiba van az Áruk árában az online áruházban vagy a rendelési folyamat során, az Eladó nem köteles az Árut a Vevőnek a nyilvánvalóan hibás áron szállítani. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére megküldi a Vevőnek a módosított ajánlatot. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött átvételi elismervénnyel jön létre.

10. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

11. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

12. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

13. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

14. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

IV.

Felhasználói fiók

 1. A Vevőnek a webáruházban történő regisztrációját követően a Vevő hozzáférhet a vásárlói fiókjához. A Vevő a felhasználói fiókján keresztül rendelhet árut. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A Vevő köteles a felhasználói fiók regisztrációjakor és az árubeszerzéskor a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha bármilyen változás történik. A Vevő által megadott adatokat a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor az Eladó helyesnek tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat titokban tartani. Az Eladó nem vállal felelősséget a vásárlói fiókkal való visszaélésért harmadik személyek által.
 4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiókja használatát.
 5. Az Eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeit.
 6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik felek hardver- és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

 

V.

Fizetési és szállítási feltételek

 1. A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a következő módokon fizetheti meg:
 • Készpénzmentes fizetés hitelkártyával a Barion fizetési kapun keresztül,
 • utánvétellel, az áru átadásakor,

2. A Vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak nincs kifejezetten másként meghatározva, a vételár magába foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

3. Készpénzfizetés esetén a vételárat az áru átvételekor kell megfizetni.

4. Az online fizetési felületen keresztül történő fizetés esetén a vevőnek követnie kell az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.

5. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

6. A Vevő köteles a fizetést megfelelően, az összes szükséges adattal (beleértve az átutalás egyedi azonosítóját – befizető azonosító) időben teljesíteni.

7. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetést. A vételárnak az áru szállítása előtti kifizetése nem minősül foglalónak.

8. Az árut a vevőnek a következő képen szállítják:

 • a vevő által a megrendelésben megadott címre,
 • csomag kiadón keresztül a vevő által megjelölt csomagkiadó címére,

9. A szállítási mód kiválasztása az áru megrendelésekor történik.

10. Az áru szállítási költségét a Vevő megrendelésében és az Eladó megrendelés visszaigazolásában a szállítás és az áru átvételének módjától függően a Vevő megrendelésében és az Eladó megrendelés visszaigazolásában határozzuk meg. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségek kockázatát.

11 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni. Ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

12. Az árufuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagoláson manipulációra utaló sérüléseket talál, a Vevő nem köteles átvenni a szállítmányt a fuvarozótól.

13. Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az adódokumentumot a vevő e-mail címére küldjük.

14. A Vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának kifizetésével, beleértve a szállítási költségeket is, de nem az áru átvételét megelőzően szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség az áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megszegésével elmulasztotta.

 

VI.

A szerződéstől való elállás

 1. Az a Vevő, aki az üzleti tevékenységén kívül, fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 2. Ha az adásvételi szerződés megkötésére távolról (webáruházon keresztül) vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kerül sor, és ha az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a Vevőt az adásvételi szerződéstől való elállási jogról, az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és eljárásáról, beleértve az elállási formanyomtatványt (összhangban a 3. § 1 sz. h) a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény bekezdése szerint), és feltéve, hogy a jogszabályban előírt tények teljesülnek, a vevőnek a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében joga van indoklás és szankció nélkül elállni az adásvételi szerződéstől.
 3. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap.
 • az utoljára leszállított áruk átvételének időpontja, ha az adásvételi szerződés tárgyát külön szállított, megrendelt áruk képezik.
 • az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének időpontja, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása,
 • az első leszállított áru átvételekor, ha az adásvételi szerződés tárgya olyan áru, amelyet meghatározott időn belül szállítanak.

4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 7. szakaszának (6) bekezdésével összhangban a Vevő többek között nem állhat el az adásvételi szerződéstől:

 • a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg, és a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy e hozzájárulása kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtására sor került,
 • olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyekre az Eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,
 • a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, személyre szabott áruk vagy kifejezetten egy fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése,
 • a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése,
 • olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása az átvétel után felszakadt,
 • olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,
 • olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,
 • sürgős javítás vagy karbantartás, amelynek elvégzését a fogyasztó kifejezetten kérte az eladótól; ez nem vonatkozik a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészek kivételével a szolgáltatási szerződésekre és az áruértékesítési szerződésekre, ha azokat az eladónak a fogyasztóhoz történő látogatása során kötik, és a fogyasztó nem rendelte meg előzetesen az említett szolgáltatásokat vagy árukat,
 • a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
 • folyóirat értékesítés, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • nem szálláshelyet biztosító szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsik bérbeadása, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amelynek keretében az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy meghatározott időpontban vagy időtartamon belül nyújtja,
 • a nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben a tartalom szolgáltatását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti az elállás jogát.

5. Az elállási határidő betartása érdekében a Vevőnek a jelen általános szerződési feltételek VI. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül el kell küldenie minden olyan egyértelmű nyilatkozatot, amelyben kifejezi elállási szándékát.

6. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által biztosított elállási nyilatkozat mintáját használhatja, amely itt található: szerződéstől való elállási nyilatkozat minta. A Vevőnek az elállási nyilatkozatot az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére vagy szállítási címére kell elküldenie. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a nyomtatvány átvételét a Vevőnek.

7. Az adásvételi szerződéstől elállt vevő köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak. A Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton.

8. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, köteles visszaküldeni az Eladónak az adásvételi szerződés alapján beszerzett árukat, amelytől elállt, vagy visszaküldeni azokat az Eladó üzleti címére: Fulfillment.cz - Naturzon, Do Čertous 2634/7 Hala H1, logistický park P3, 19300, Praha 20, Cseh Köztársaság, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás után számított 14 napon belül. A Fogyasztó (Vevő) viseli a szállítási költségeket, amikor az árut visszaküldi az Eladónak. Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvétellel visszaküldött árukat nem fogadjuk el, és azokat az Ön költségén visszaküldjük Önnek.

9. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de mindenképpen az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles a Vevőtől kapott valamennyi pénzt, beleértve a szállítási költséget is, ugyanilyen módon visszatéríteni a Vevőnek. Az Eladó csak abban az esetben téríti meg a Vevőnek más módon, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és ha nem merülnek fel további költségek.

10. Ha a Vevő az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó az áru szállítási költségét a Vevőnek a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti meg.

11. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzt a Vevőnek visszafizetni, mielőtt a Vevő az árut átadta volna az Eladónak, vagy nem bizonyította, hogy az árut elküldte az Eladónak.

12. A Vevő köteles az Árut sértetlenül, kopásmentesen és szennyeződésmentesen, lehetőleg eredeti csomagolásban, hiánytalanul, azaz az összes mellékelt tartozékkal, az összes dokumentációval, tisztán, sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és abban az értékben visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Vevő felel a visszaküldött áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetének és jellemzőinek megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből ered. Az Eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítése iránti igényt egyoldalúan levonni a Vevő vételár-visszatérítési igényéből.

13. Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az Áruk készletei elfogytak, nem állnak rendelkezésre, vagy ha az Áruk gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az Áruk gyártását vagy importját. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen, és az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül a Vevőtől a szerződés alapján kapott valamennyi pénzt, beleértve a szállítási költséget is, a Vevő által meghatározott módon, vagy adott esetben a Vevő által meghatározott módon visszatéríti.

VII.

VII.1. Hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az Eladó köteles az Árut az adásvételi szerződésnek megfelelően, jogi és ténybeli hibáktól mentesen szállítani.
 2. Az Eladó felel az átadáskor birtokában lévő Áruk hibáiért. A fogyasztó hibás teljesítésből eredő jogait a Polgári Törvénykönyv határozza meg.
 3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
 4. Az Eladónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, amilyen mértékben a gyártó hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei . A Vevő egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba miatti jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül érvényesíteni.
 5. Ha a vevő jogosan kifogásolta az eladónak az áru hibáját, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására nyitva álló határidő és a jótállási idő nem telik abban az időszakban, amely alatt a vevő nem használhatja a hibás árut.
 6. A hibás teljesítésre vonatkozó igény nem vonatkozik az alacsonyabb áron eladott áruk esetében arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték, az áru szokásos használatából eredő elhasználódásra, használt áruk esetében pedig az áru használatának vagy elhasználódásának azon mértékének megfelelő hibára, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló. A Vevő nem jogosult a hibás teljesítésre, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát.
 7. Amint a Vevő hibát észlel az Áruban, köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót, és ezt követően az Eladó utasításainak megfelelően átadni az Árut, hogy az Áruk hibáját objektíven megvizsgálhassák. Ha a Vevő a hiba felfedezését követően indokolatlan késedelem nélkül nem értesíti az Eladót az áru hibájáról, a Vevő nem jogosult a hibás teljesítésre.
 8. A Vevő köteles a reklamált Árukhoz csatolni az Áruk kifizetését igazoló bizonylatot (adóigazolást - másolat) és a kitöltött reklamációs űrlap adatait (az Áruk hibáinak leírása, a reklamáció kezelésének kívánt módja és a Vevő elérhetősége).
 9. A Vevő a reklamációhoz az Eladó által biztosított reklamációs nyomtatvány mintáját használhatja, amely itt található: Reklamációs nyomtatványminta.
 10. Ha a Vevő az árut reklamálja, köteles az Adásvételi szerződés alapján beszerzett Árut visszaküldeni az Eladónak az Eladó működési címére: Fulfillment.cz - Naturzon, Do Čertous 2634/7 Hala H1, logistický park P3, 19300, Praha 20, Cseh Köztársaság

      k. Hiba esetén a Vevő reklamációt nyújthat be az Eladóhoz, és követelheti:

 • új árura cserélni,
 • az áru javítása,
 • ésszerű kedvezményt a vételárból,
 • eláll a szerződéstől.

l. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől,

 • ha az áru lényeges hibával rendelkezik,
 • ha a javítást követően a hiba vagy hibák megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni az árut,
 • az áru nagyszámú hibái esetén.

 m. Az adásvételi szerződés lényeges megszegése az, amelyről a szerződést megszegő fél a szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést.

n. Olyan hiba esetén, amely nem jelentős szerződésszegésnek minősül (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem), a Vevő jogosult a hiba kijavítását vagy a vételárból ésszerű árengedményt igényelni.

o. Abban az esetben, ha a javítás utáni javítható hiba ismételten előfordul (általában a harmadik reklamáció ugyanazon hiba miatt vagy a negyedik különböző hibák miatt), vagy az áru nagyobb számú hibával rendelkezik (általában legalább három hiba egyszerre), a vevőnek joga van a vételárból árengedményt, az áru kicserélését vagy a szerződéstől való elállást követelni.

p. A Vevő az igényérvényesítés során köteles az Eladót tájékoztatni az általa választott jogról. A választás megváltoztatása az Eladó hozzájárulása nélkül csak akkor lehetséges, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul.  Ha a vevő nem választja meg időben a lényeges szerződésszegésből eredő jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem lényeges szerződésszegés esetén.

r. Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vevő a szerződéstől való elálláskor a vételár teljes visszatérítését követelheti.

s. Ha az Eladó bizonyítja, hogy a Vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta, az Eladó nem köteles a Vevő igényét kielégíteni.

t. A vevő nem tarthat igényt a reklamációra, ha olyan árengedményes árut szeretne reklamálni, amiért az áru árengedményt kapott.

u. Ha azonban a Vevő követelését jogosnak fogadják el, a Vevő jogosult az indokolt követelés benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. Ezek a költségek a legalacsonyabb szükséges költségnek tekintendők (azaz az Áruk legalacsonyabb áron történő elküldésének költségei). Ezen költségek visszatérítésére vonatkozó igényt legkésőbb az áruk igénybevételének módjáról szóló visszaigazolás megküldésétől számított 1 hónapon belül kell benyújtani.

v. A reklamált áru átvételét követően a Vevő a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a reklamáció átvételéről és annak tartalmáról. A reklamált áru átvételét követően legkésőbb 7 munkanapon belül haladéktalanul meg kell vizsgálni a hibát, és értesíteni kell az árura vonatkozó reklamáció érvényességének vizsgálatának eredményéről. Ez a határidő nem tartalmazza a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időt.

w. Abban az esetben, ha a reklamált áru hibásnak bizonyul, a reklamációs eljárást az áru hibájából eredő jog gyakorlásától számított 30 napon belül le kell zárni. Az előző mondat szerinti határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó nem kapta meg a reklamáció feldolgozásához szükséges összes dokumentumot (az Áru részei, fizetési igazolás stb.). Az Eladó jogosult a Vevőtől a dokumentumok mielőbbi elkészítését kérni.

x. Abban az esetben, ha az Árukkal kapcsolatos reklamációt jogosnak ismerik el, és a Vevő jogosan kéri a vételár visszatérítését a reklamáció kezelésének módjaként, az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb attól a naptól számított 14 munkanapon belül, amikor a Vevő megkapta a reklamáció kezelésének módjáról szóló visszaigazolást, visszaküldi a reklamációs űrlapon megadott bankszámlára.

y. A Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a Vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát.

z. Megalapozott igény esetén a vevő jogosult a követeléssel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. Ezt a jogot a vevő a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül érvényesítheti az eladóval szemben, ellenkező esetben a bíróság nem köteles elismerni azt. A Vevő választhatja meg a reklamáció módját.

2. Kellékszavatosság

a. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

b. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

c. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

d. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

e. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3. Termékszavatosság

a. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

b. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

c. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

d. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

e. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

f. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

g. Jótállási nyilatkozatként elfogadjuk a számlát is - adóügyi dokumentum.

h. A jótállási nyilatkozatot itt töltheti le: Jótállási nyilatkozat.

 

VIII.

Szállítás

 1. A felek minden írásbeli levelezést elektronikus postával (e-mail) is eljuttathatnak egymáshoz.
 2. A Vevő köteles a levelezést az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címre eljuttatni. Az Eladó a levelezést a Vevőnek a Vevő ügyfélszámláján vagy megrendelésében megadott e-mail címre kézbesíti.

 

IX.

Személyes adatok

 1. Az Önnel való együttműködésünk során megadott minden információ bizalmas, és úgy is kezeljük. Hacsak Ön nem adja írásos beleegyezését, az Önre vonatkozó információkat nem használjuk fel más módon, mint a szerződés szerinti teljesítés céljára, kivéve azt az e-mail címet, amelyre üzleti közleményeket küldhetünk Önnek, mivel ezt a gyakorlatot a törvény lehetővé teszi, kivéve, ha Ön ezt nem utasítja vissza. Ezek a közlemények csak hasonló vagy kapcsolódó árukra vonatkozhatnak, és bármikor leiratkozhat egyszerű eszközökkel (levél, e-mail küldése vagy egy kereskedelmi közleményben található linkre való kattintás). Az e-mail címet e célból a felek közötti utolsó szerződés megkötésétől számított 3 évig őrizzük meg.
 2. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot ITT.

X.

Peren kívüli vitarendezés

1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz a weboldalon és az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

3. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon indíthatja meg a pert.

Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó határon átnyúló panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat.

Európai Fogyasztói Központ

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 7747

Fax: +36 1 210 2538
E-mail: info@magyarefk.hu
Webhely: https://www.magyarefk.hu/hu/elerhetosegek.html 

4. Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, székhelye P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetes cím: https://www.soi.sk/sk) az illetékes. Az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

5. Az Európai Fogyasztói Központ Szlovákia, székhelye: Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovak Republic, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.sk a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv kiegészítéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

6. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi engedélyező hatóság végzi. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság egyebek mellett a fogyasztóvédelmi törvény és a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény betartását felügyeli meghatározott keretek között.

 

XI.

Végleges rendelkezés

 

 1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. Az Eladót a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. szakasza (1) bekezdésének n) pontja értelmében a Vevővel szemben nem kötik magatartási kódexek.
 3. Az Eladó weboldalának minden joga, különösen a tartalom szerzői jogai, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az Eladó engedélye nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget az online áruházba harmadik fél által történő beavatkozásból vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Vevő nem alkalmazhat a Webáruház használata során olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyeknek, hogy a szoftvert vagy a Webáruházat alkotó egyéb komponenseket manipulálják vagy jogosulatlanul használják, és a Webáruházat vagy annak bármely részét vagy a szoftvert a rendeltetésszerű használat vagy cél ellenében használják.
 5. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 6. Az Eladó megváltoztathatja vagy módosíthatja az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 7. Az elállási nyilatkozat mintája a szerződési feltételekhez csatolva található.

Tárhelyszolgáltató:

WebSupport, s.r.o.

Cégjegyzékszám: 36 421 928

Adószám: SK2021869234

Címe: Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, Szlovákia

Telefon: +421-2-20608080

E-mail cím: helpdesk@websupport.sk

 

Ezek a feltételek 2021.6.30-án lépnek hatályba.